Música do momento: Bono e The Coors, "When the stars go blue"